sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Yleiskaavat

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Vireillä olevat yleiskaavat

Tietoa vireillä olevista kaavoista löytyy Someron kaupungin rakennustoimiston ilmoitustaululta, kaavoituskatsauksen luvusta 4.3 ja kaavoitusohjelmasta. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma löytyvät täältä.

Someron keskustaajaman osayleiskaavan laatiminen

  • Vuonna 2020 keskustaajamanosayleiskaavatyötä on aloitettu hankkimalla perusselvityksistä luontoarvojen perusselvitys sekä arkeologinen inventointi. 
  • Keskustaajaman osayleiskaavan laatimiseen liittyen järjestettiin keväällä 2020 keskustan kehittämisen opiskelijakilpailu yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.
  • Keskustan kehittämistä on jatkettu keskustan kehittämisen viitesuunnitelman laatimisella. Someron kaupunginvaltuusto on  hyväksynyt suunnitelman 20.12.2021. 
  • Myös vuonna 2019 laadittu Someron maankäytön kehityskuva 2035 on osayleiskaavatyön pohjana. 

Osayleiskaavan laatiminen Kultelan kylään

  • Ei aktiivisessa valmistelussa. 

Voimassa olevat yleiskaavat

Someron rantaosayleiskaava

Someron rantaosayleiskaava on vuodelta 2000, ja siihen on tehty pieniä muutoksia vuosina 2004, 2006 ja viimeisin 2012. Someron voimassa olevaan rantaosayleiskaavayhdistelmään ja sen määräyksiin pääset tutustumaan Swecon karttapalvelussa. Kun rantaosayleiskaavayhdistelmä- ja rantaosayleiskaavojen määräykset -nimiset tasot on aktivoituna, pääsee määräyksiin klikkaamalla kyseisen kaava-alueen päällä.


Päivitys 12.2.2024 / SMM