Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut

Lääkärin käyntimaksu                                                                          20.60 €
 - 18 vuotta täyttäneiltä

Vuosimaksu                                                                                         41,20 €

Terveyskeskuksen hoitajan vastaanotto                                         Maksuton (1.7.2021 alk.)

Laboratorio ja kuvantamistutkimukset                                         Maksuton

Yksityislääkärin tai yksityisen terveydenhuoltoyksikön lähetteellä tehtävistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista, jotka eivät ole osa muuta laskutettavaa hoitokäyntiä, peritään enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaava maksu.

 Yksilökohtainen fysioterapia (hoitokerta)                                     11,40 €

 Sarjassa annettu hoito                                                                   11,40 €

 Sarjassa annettavasta hoidosta voidaan periä maksu enintään 45 hoitokerralta / kalenterivuosi.

Hoidon toteuttaminen ryhmissä = osallistuja / kerta                     6,00 €

Erikoislääkärin palvelu / Yksityiseltä palveluntuottajalta ostettavat     41,20 € tutkimukset, joissa vastauksena saadaan erikoislääkärin lausunto

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Perusmaksu suuhygienisti                                                         10,20 €

Perusmaksu hammaslääkäri 13,10 €

Perusmaksu erikoishammaslääkäri 19,20 €

Kuvantamistutkimukset:
Hammaskuva 8,40 €

Panoraamaröntgen 18,90 €

Ehkäisevän hoidon käyntimaksu 8,40 €

Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan tehty toimenpide:

Toimenpide, vaativuus 0-2                     8,40 €
Toimenpide, vaativuus 3-4                     18,90 €
Toimenpide, vaativuus 5-7                     37,50 €
Toimenpide, vaativuus 8-10                   54,90 € '
Toimenpide, vaativuus 11-                     77,00 €

 Proteettiset toimenpiteet:

 Proteesin pohjaus                                 54,90 €
Proteesin korjaus                                 37,50 € '
Akryyliosa- ja kokoproteesi                 183,50 €
Kruunut ja sillat/hammas                   183,50 €
Rankaproteesi                                       222,70 €


Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika         50,80 €
(18 vuotta täyttäneiltä)

Lääkärintodistus ja lausunto

Tavallinen                                     50,80 €

Ajokorttia varten                         61,00 €

Suppea                                         18,90 €

Someron kaupungin seuraavat hoitoon liittyvät todistukset ovat maksuttomia

- todistus työnantajalta haettavaa sairauslomaa varten
- todistus toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
- todistus sairaanhoidon vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen toimenpiteen suorittamista varten (esim. raskauden keskeyttäminen ja steriloiminen)
- A-todistus
- B-todistus erityiskorvattaviin lääkkeisiin
- Potilaan välittömään hoitoon liittyvä B-todistus (kuntoutus, SV-päiväraha)
- Nuorison terveystodistus
- Todistus lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
- Lähete sairaalaan
- Joukkorokotustodistus
- Todistus lapsen sairaudesta
- Neuvola- ja kouluterveydenhuollon todistukset (esim. jälkitarkastustodistus äitiyspäivärahaa varten)
- Todistus potilaan kuljetuksesta = matkatodistus
- Kutsuntatarkastustodistus = lääkärinlausunto puolustusvoimia varten
- Kuolintodistus
- Matkatodistus/koulukyytilausunto sairauden perusteella
- Todistus koululiikuntaa/kouluruokailua varten
- Todistus isyysveritutkimuksen suorittamisesta
- Lääkärinlausunto holhousasioissa
- Todistus veteraanien kuntoutushakemusta varten