Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 

Lasten ja nuorten taidekoulu

Lasten ja nuorten taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta Somerolla.

Taidekoulun opetus on maksullista. Lasten ja nuorten ryhmissä kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit..

Lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen lukuvuoden 2019 - 2020 teema

Lasten ja nuorten ryhmien tämän lukuvuoden teema johdattaa meidät kirjailija P.L. Traversin Maija Poppasen taianomaisiin seikkailuihin. Pienten kanssa mielikuvitusta kasvatetaan mm. korjausliike Mullinmallissa, amiraali Poijun laivassa ja steppaavien nokikolareiden kanssa. Isompien kanssa pureudutaan haastavaan tunnelman luomiseen mm. sumuisten katunäkymien kuvaamisen avulla. Jos sinua alkaa kiinnostamaan mitä ovat Maija Poppasen seikkailut, niin suosittelen lukemaan kirjan tai katsomaan elokuvat.

Valmentavat opinnot

Taidekoulu tarjoaa varhaisiän opetusta esikouluikäisille ja niille alakoulun ensimmäisen luokan oppilaille, jotka eivät ole vielä aloittaneet taiteen perusopetusta. Sen tavoitteena on olla valmentavaa opetusta tulevaan taiteen perusopetukseen, mutta se ei sisällä virallisia taiteen perusopetuksen tavoitteita.

Valmentavan opetuksen suorittaneet oppilaat tulevat ensisijaisena valituksi aloittavaan taiteen perusopetuksen ryhmään. Valmentavaa opetusta tarjotaan aloitettavaksi joka toinen vuosi vastavuoroisesti alkavan taiteen perusopetuksen ryhmän kanssa.

Valmentavan opetuksen ryhmään otetaan 12 oppilasta ilmoittautumisjärjestyksessä kuten muillekin opiston kursseille 19.8.2019 klo 17.30 alkaen internetissä tai puhelimitse.

1050101 TAITEEN PERUSOPETUS VALMENTAVA – 6–7-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 17.30–18.30
12.9.2019–28.11.2019 ja 9.1.2020–23.4.2020
Kurssimaksu 43,50 €
B.A., artenomi (AMK) Piritta Kämi-Conway

Taiteen perusopetukseen valmentava kurssi on tarkoitettu esikoululaisille ja perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille. Ryhmässä tutustutaan leikinomaisesti käsitöihin ja kuvataiteeseen, tukien samalla lapsen mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Yhteiset opinnot

Yhteisten opintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisen ajattelun perustaitoja. Oppimisessa on keskeisenä omien kokemusten, ajatusten ja tunteiden pohdinta sekä niiden työstäminen visuaaliseen muotoon. Opiskelu etenee teemoittain, rauhallisesti ja pitkäkestoisesti. Tehtävänannoissa pyritään antamaan oppilaan omalle ideoinnille vapauksia ja kasvattamaan taiteen opiskelun motivaatiota oppilaslähtöisestä ajattelusta. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista.

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella.

Kurssit ovat täynnä, mutta mahdollisia myöhemmin vapautuvia paikkoja ja puuttuvien opintojen korvaavuuksia voi tiedustella suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

1050102 TAITEEN PERUSOPETUS 2 – 8-9-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Tiistai 17.00–18.30
27.8.2019–10.12.2019 ja 7.1.2020–21.4.2020
Kurssimaksu 65,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, valmistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä.

1050104 TAITEEN PERUSOPETUS 4 – 10–11-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 15.15–16.45
26.8.2019–9.12.2019 ja 13.1.2020–4.5.2020
Kurssimaksu 65,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin aistihavaintoihin lähiympäristöstä.

Teemaopinnot

Yhteisten opintojen jälkeen Taidekoulun oppilas aloittaa teemaopinnot. Teemaopinnot ovat taidollisesti syventäviä opintoja ja voivat olla samalla poikkitaiteellisia opintoja. Oppilas opiskelee teemaopintoja oman mielenkiinnon ja tarjolla olevien vaihtoehtojen mukaan. Opintojen viimeiseksi opinnoiksi suositellaan päättötyön tekemistä. Teemaopintojen kesto on vähintään 200 tuntia ja yhteensä 3 vuotta.

Teemaopintojen tavoitteena on kuvataiteen taitojen ja tietojen laajentaminen, visuaalisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen sekä elinikäisen taidesuhteen löytyminen. Oppilasta kannustetaan löytämään oma osaamisalue ja syventämään siinä osaamistaan.

Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273.

1050108 TAITEEN PERUSOPETUS; YHTEISÖTAIDE 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Maanantai 17.00–19.00
13.1.2020-4.5.2020
Kurssimaksu 65,00 €
Kuvataiteilija, KuM Keanne Van De Kreeke & KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Yhteisötaiteen opinnot ovat mukavaa yhdessä ideointia ja tekemistä. Teokset  tullaan toteuttamaan eri kohteisiin, muualle kuin perinteiseen näyttelytilaan. Kevään aikana valmistetaan kolme tai neljä julkista teosta, jotka voivat olla aihepiireiltään mm. ympäristötaidetta ja lisättyä todellisuutta.

1050106 TAITEEN PERUSOPETUS; OMAT KUVAT – 13–19-VUOTIAAT

Kiiruun koulukeskus, ot 1071, D-ovi, Kiiruuntie 4
Torstai 15.15–17.15
29.8.2019–12.12.2019 ja 9.1.2020–23.4.2020
Kurssimaksu 95,00 €
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Opinnoissa keskitytään oppilaan omaan tavoitteelliseen kuvailmaisuun ja hänelle merkitykselliseen kuvantekemiseen. Oppilasta rohkaistaan käyttämään hänelle soveltuvaa piirustusta ja maalausta yhdistelevää työskentelytapaa sekä kuvallisen kerronnan ja väri-ilmaisun keinoja. Teosten suunnittelun lähtökohdissa kannustetaan oppilasta tarkastelemalla taiteiden- ja tieteidenvälisyyttä ja arvojen merkitystä omassa elinympäristössä sekä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Päivitetty 19.8.2019 | Riitta Ryhtä