sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Koulukiusaaminen

Erimielisyydet ovat väistämättömiä ihmisten välisessä toiminnassa - näin myös koulussa. Välien selvittelyt eivät sinänsä ole paha asia. Niissä tilanteissa opitaan esimerkiksi hallitsemaan erilaisia tunteita, selvittelemään riitoja ja sopimaan niitä.

Koulukiusaamisella tarkoitetaan muun muassa sitä, että joku oppilas joutuu jatkuvasti kiusaamisen kohteeksi. Kiusaajia voi olla yksi tai useampia. Kiusaaminen voi olla esimerkiksi tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takanapäin tai mitä tahansa sellaista toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Se merkitsee usein myös uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä. Kiusaaminen voi olla myös opettajan ja oppilaan välistä. Kiusaamiseen osallistuvat nekin, jotka eivät uskalla puuttua - ehkä peläten itse joutuvansa kiusaamisen kohteeksi. Kiusaamisella on negatiivisia vaikutuksia sekä kiusatun että kiusaajan psyykkiselle hyvinvoinnille ja fyysiselle -, sosiaaliselle - ja mielenterveydelliselle kehitykselle.

Miten huoltajat voivat ehkäistä koulukiusaamista?

Keskustelkaa kiusaamisesta lapsenne kanssa, vaikka asia ei koskettaisikaan teidän perhettä.

  • Kerro lapsellesi, että kiusaaminen on aina väärin.
  • Eläytykää pohtimaan miten pahalta, yksinäiseltä ja surulliselta kiusatusta tuntuu.
  • Kysy miten lapsesi on toiminut tai kuvittelisi toimivansa tilanteessa, jossa hän huomaa jonkun joutuvan toisten kiusaamaksi. Meneekö hän mukaan ja alkaa ilkkua vai vetäytyykö pois, etteivät kiusaajat ottaisi häntäkin silmätikukseen? Totea, että on rohkea teko, jos uskaltaa asettua puolustamaan tyttöä tai poikaa, joka on joutunut toisten syrjimäksi. Se on paljon vaikeampaa kuin mukana ilkkuminen.
  • Kerro, että kiusaamisesta pitää kertoa jollekin aikuiselle, esim. opettajalle tai huoltajalle.
  • Tue lapsesi ystävyyssuhteita koulukavereihin.  
  • Osallistu luokan järjestämiin tilaisuuksiin ja tutustu vanhempiin. Vanhempien keskinäinen yhteistyö ehkäisee kiusaamista.

Miten kiusaamista ehkäistään ennalta?  

Ohjataan hyviin käytöstapoihin ja vastuuntuntoon arkipäivän tilanteissa mm:       

  • Muiden huomioon ottamiseen, ympäristöstä huolehtimiseen, heikompien puolustamiseen sekä toisten auttamiseen.
  • Selitetään kiusaamisen seuraukset ja rangaistukset etukäteen. Puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja puututaan niihin heti.
  • Hyvän luokkahengen kehittämisellä pyritään koko koulun hyvän hengen luomiseen. Opetuksessa painotetaan erilaisuuden hyväksymistä.