Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Hyvinvointi ja terveys

HUOM:
1.1.2023 alkaen sote-palvelut järjestää Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha. Näitä sivuja ei enää päivitetä.

Ajantasaisen asiakasinfon löydät osoitteesta VARHA.FI

 

Ikääntyvien palvelut

Someron kaupunki tarjoaa ikääntyville asukkailleen monia asumiseen liittyviä ja arkea helpottavia palveluita. 

Ota yhteyttä - tehdään arjesta sujuvampaa yhdessä!

Tutustu esitteeseemme: 

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalvelujen odotusajat Someron kaupungin sosiaalipalveluissa

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 26 §:n mukaan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Someron kaupungissa iäkäs henkilö saa kiireelliset sosiaalipalvelut viipymättä palvelutarpeen tiedoksi saannista. Kotihoidon ja tukipalvelut saa heti päätöksenteon jälkeen.

Muiden osalta iäkkään henkilön tarvitsemien sosiaalipalvelujen odotusajat ovat seuraavat:

- sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut: 1kk sisällä palvelutarpeen tiedoksi saannista (kesäaikana 2kk sisällä)

- omaishoito: 1kk sisällä palvelutarpeen tiedoksi saannista (kesäaikana 2kk sisällä)

- asumispalvelut:  1-15 vrk päätöksen teosta (enintään 3 kk)          

Päivitetty 15.8.2022