sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
hyte1463487969.jpg
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen.

Kuntalain mukaan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kunnan perustehtävä. Terveyden edistämisestä on säädetty kansanterveyslaissa sekä tartuntalaissa, tupakkalaissa ja raittiustyölaissa. Näihin lakeihin perustuva hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista toimintaa, jota toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla ja jossa tulee huomioida mm. seuraavia osa-alueita:

  • elintavat
  • elinympäristö
  • liikunta
  • ruokailutottumukset

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelmat

Kunnan tulee seurata asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Saadut tiedot kootaan kerran valtuustokaudessa laadittavaan hyvinvointikertomukseen, jossa määritellään myös paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset tavoitteet. Tavoitteiden pohjalta määritellään toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan ja joista raportoidaan valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomuksesta säädetään terveydenhoitolaissa.

Valtuustokausittain laaditut hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat: 

Someron kaupungin hyvinvointikertomus 2017–2021 [PDF]

Someron kaupungin hyvinvointisuunnitelma 2022–2025 [PDF]

Vuosittain laaditut hyvinvointiraportit:

Someron kaupungin hyvinvointiraportti vuodelta 2022 [PDF]

Muita terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä suunnitelmia ja asiakirjoja:

Linkkejä:

Päivitetty 5.3..2024 /RR

 

Yhteisöllisyyskoordinaattori

Riitta Ryhtä
p. +358447791223
riitta.ryhta(a)somero.fi