Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

23.12.2021

SOMERON KAUPUNGIN TIEDOTE VIERAILUOHJEISTA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN YKSIKÖIHIN


Ikääntyneillä ja riskiryhmillä on oikeus tavata läheisiään. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä tapaamiset turvataan ja järjestetään paikallinen epidemiatilanne sekä suositukset ja rajoitukset huomioiden.

Kun riskiryhmiin kuuluvat vierailevat hoivayksiköistä vastaavasti yksityiskodeissa, tulee huomioida hygieniaohjeet sekä suositukset turvavälien tosiasiallisesta säilyttämisestä.
 
 - Hygieniaohjeisiin, turvaväleihin ja maskinkäyttöön on syytä kiinnittää erityistä huomiota ikääntyneiden ja riskiryhmiin kuluvien läheisten luona.

- Henkilön, jolla on koronavirusinfektioon viittaavia oireita, ei pidä mennä vierailemaan mihinkään sosiaali- tai terveydenhuollon laitokseen, vaikka hän olisikin saanut jo kaksi tai kolme koronavirusrokoteannosta.

- Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittaa kaikkia sosiaali- ja terveysalan palveluyksiköissä vierailevia tekemään koronan kotitestin ennen vierailua, jotta oireettomatkaan eivät veisi koronavirusta palveluyksiköihin. 

- Mikäli vierailijalla ei ole ollut mahdollisuutta tehdä kotitestiä, tulee vierailijan noudattaa erityisen huolellisesti hygienia ja turvaohjeita (maskin käyttö, käsihygienia ja turvavälit) koko vierailun ajan.

Turvallisiin vierailukäytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota, riippumatta asukkaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotusstatuksesta.

Yhteisissä tiloissa oleskelua tulee välttää.

Lue lisää vierailukäytännöistä Someron kaupungin verkkosivuilta: 

VIERAILUOHJEET