Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Ajankohtaista Someron koronavirustilanteesta

21.01.2021

Ulkomailta tuodut koronatartunnat lisääntyvät edelleen Varsinais-Suomessa. Suosituksia jatketaan 7.2.2021 saakka


Vaikka koronatartuntojen määrä Varsinais-Suomessa on laskusuunnassa, epidemiatilanne ei salli suositusten höllentämistä. Maakunnan tartunnoista 15-20 prosenttia tulee ulkomailta. Tiistaina 19.1.2021 kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi kaikkia aiempia suosituksiaan sunnuntaihin 7. helmikuuta saakka. Tautitilanne alueella ei ole niin merkittävästi parantunut, että suosituksia voitaisiin purkaa. Lisäksi koronaviruksen variantti aiheuttaa huolta. Varsinais-Suomi on edelleen epidemian leviämisvaiheessa. 

Koronakoordinaatioryhmä vetoaa kansalaisiin, jotta kaikki noudattaisivat edelleen tarkasti suosituksia.

Varsinais-Suomen kouluissa on viimeisen kahden viikon aikana ollut joukkoaltistumisia ja tartuntoja. Lisäksi monissa työpaikoissa on todettu ryppäitä. Muissakin kuin sote-alan työpaikoissa on ilmennyt edeltäviä viikkoja enemmän tartuntoja. 

Erityisesti painotetaan nyt maskisuositusten noudattamista ja turvavälien pitämisen tärkeyttä.  Turvavälejä tulee pystyä noudattamaan aivan kaikessa harrastustoiminnassa, niin ulkona kuin sisälläkin,

Maskisuositus laajeni 12. tammikuuta siten, että kaikki yli 12-vuotiaat käyttäisivät maskia myös koulun ulkopuolisissa kanssakäymisissä, joissa turvavälejä ei ole mahdollista pitää. Jo aiemmin ryhmä suositteli maskin käyttöä harkittavaksi alakoulujen 4.–5.-luokkalaisille erityisesti hankalilla epidemia-alueilla. 

Uudet muuntuneet koronavirusvariantit tarttuvat ja leviävät aiempaa koronavirusvarianttia nopeammin. Tämän johdosta THL on suositellut yli kahden metrin turvaväliä muihin ihmisiin. Lähikontakteja tulisi vähentää entisestään. 

 Lisäksi voimassa on edelleen Lounais-Suomen aluehallintoviraston 7.1.2021 antama määräys kokoontumisrajoituksiin liittyen eli tarvittaessa on sallittu korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokouksien järjestäminen, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.2.2021 asti.

Tarkemmat tiedot Someron kaupungin palveluista löydät muutokset Someron kaupungin palveluissa -sivulta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 19.1.2021


8.1.2021

Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.1.2021: Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan Varsinais-Suomessa


Varsinais-Suomessa kokoontumisrajoitukset jatkuvat 11.1.2021 alkaen samanlaisina kuin mitä ne ovat tällä hetkellä: korkeintaan 10 henkilön tapahtumat ovat sallittuja. Alueen koronaviruksesta johtuva tautitilanne vaatii yhä varovaisuutta ja hygieniaohjeiden tarkkaa noudattamista.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 7.1.2021 päättänyt pitää ennallaan Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoitukset, koska Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ollaan yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Maanantaista 11.1.2021 alkaen on edelleen sallittua tarvittaessa järjestää korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, kunhan niissä noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Määräys koskee sekä sisätiloissa että rajatuissa ulkotiloissa järjestettäviä tapahtumia ja on voimassa 10.2.2021 asti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeessa edellytetään muun muassa, että:

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen.
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen.

Kokoontumisrajoitus koskee yleisötilaisuuksia, kuten markkinoita, konsertteja ja urheiluotteluja, joissa on yleisöä. Aluehallintoviraston toimivalta ei ulotu yksityisiin tilaisuuksiin, kuten juhliin, tai jatkuvaluonteiseen palvelutoimintaan, kuten kauppojen toimintaan, tai viranomaisten kokouksiin.  

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja kunnat ovat antaneet suosituksia mm. aluehallintoviraston määräysten ulkopuolelle jäävien tilaisuuksien ja palvelutoiminnan järjestämisestä sekä maskien käytöstä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suosittelee esimerkiksi, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä. 

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen meistä toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten sekä suositusten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene.

Lisätietoa:

Päätös kokoontumisrajoituksista pdf 1.3MB (pdf)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi, (minedu.fi)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, (vsshp.fi)

Usein kysytyt kysymykset / koronavirus (avi.fi)


5.1.2021

Tiedote: Varsinais-Suomen koronaryhmä jatkoi suosituksia 24. tammikuuta saakka – peruskoulut palaavat lähiopetukseen


Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi lähes kaikkia aiempia suosituksiaan 24. tammikuuta saakka. Koronakoordinaatioryhmä suosittaa, että vain yläkoulut ja alakoulujen 4–6 luokat palaisivat kokonaan lähiopetukseen. Toisella asteella opiskelijat jatkaisivat soveltuvasti etä- ja lähiopetuksessa. 

Somerolla perusopetus palaa lähiopetukseen. Lukiolaiset ovat lähiopetuksessa 12.1.2021 saakka, jonka jälkeen siirrytään mahdollisesti hybridimallin eli etä- ja lähiopetuksen yhdistelmän käyttöönottoon.

Epidemiatilanne Varsinais-Suomessa on parantunut, mutta kehitystä on vaikea ennakoida. Koronan ilmaantuvuus on kahden viikon ajalta laskenut. Joulun jälkeen ilmaantuvuusluku oli 142 sataatuhatta ihmistä kohden, maanantaina 4.1. se oli 96. Maakunta on edelleen leviämisvaiheessa. Varsinais-Suomessa otettiin vuoden vaihteessa noin 30–35 prosenttia vähemmän koronavirustestejä kuin joulua edeltävänä aikana. Alentuneiden näytemäärien perusteella ei ole mahdollisuutta tehdä päätelmää siitä, että tilanne olisi pysyvästi helpottumassa.

Koronakoordinaatioryhmä jatkoi aiemmin marras-ja joulukuussa antamiaan suosituksia kahdella viikolla eli sunnuntaihin 24.1. saakka. Suosituksena on edelleen, että sisätiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan kymmenen henkilöä. Yli kymmenen henkilön yksityistilaisuuksia ei tule järjestää. Hengitysmaskien käytöstä ja turvaväleistä tulee huolehtia. 

Aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi kuitenkin jatkua alle 20 –vuotiaiden osalta. Ottelu- ja kilpailutoiminta on edelleen keskeytettynä. Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Yksityisten toimijoiden suositellaan ottavan käyttöön vastaavat toimet. 

Tarkemmat tiedot Someron kaupungin palveluista löydät muutokset Someron kaupungin palveluissa -sivulta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedote 5.1.2021


5.1.2021

Koronarokotukset alkavat Somerolla – ensimmäiset hoitajat rokotetaan loppiaisen jälkeen


Ensimmäiset Someron kaupungin perusturvan hoitajat saavat koronarokotteen loppiaisen jälkeen. Rokotukset aloitetaan hoitohenkilökunnasta kansallisen rokotusjärjestelmän mukaisesti. Someron kaupunki on valmistautunut koronarokotusten aloittamiseen ja rokotuksia aloitetaan toteuttamaan välittömästi, kun rokotetta saadaan. Kansallisessa rokotusjärjestyksessä hoitohenkilökunnan jälkeen tulevat riskiryhmät. Suuren väestönosan vuoro tulee vasta tämän jälkeen. Aikataulua ei voida vielä kuitenkaan antaa ja suunnitelma täsmentyy vähitellen. Someron kaupunki tiedottaa asiasta lisää rokotusaikataulun täsmentyessä. 


29.12.2020

Tiedote: Koronakoordinaatioryhmä arvioi koululaisten paluuta lähiopetukseen ensi viikolla. Liikuntapaikkoja ja harrastustoimintaa koskevat suositukset voimassa 10.1.2020 saakka.


Koronaviruksen ilmaantuvuusluvut Varsinais-Suomessa ovat laskeneet joulukuun huippuluvuista. Tautitilanne voi kuitenkin nopeasti muuttua, kun joulunajan mahdollisten kokoontumisten vaikutukset alkavat näkyä. Kaikkia tarpeettomia kontakteja tulee nyt välttää.

Koronakoordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 5. tammikuuta, jolloin arvioidaan epidemiatilanteen edellyttämät suositukset opetusta koskien.

VSSHP:n tiedote: Koronakoordinaatioryhmä arvioi koululaisten paluuta lähiopetukseen ensi viikolla. 

Someron kaupungin liikuntapaikkoja koskevat toimenpiteet 10.1.2021 saakka

- Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä yli 19-vuotiaiden seuraharjoittelulta (pois lukien aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu, OKM).
 - Alle 20-vuotiaiden seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.

Muut liikuntapaikkoja koskevat rajoitukset 

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Rajoitus on voimassa 10.1. asti.

Myös ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa tulee tosiasiallisesti noudattaa turvavälejä sekä aluehallintoviraston (AVI) yleisistä kokouksista ja yleisötilaisuuksista antamia määräyksiä (mm. 10 hengen kokoontumisrajoitus turvallisuusohjeistusta noudattaen).

Urheiluseurojen ja muiden harrastuskerhojen toiminta ja tilaisuudet, joissa ei ole yleisöä ja jotka eivät ole kaikille avoimia, eivät kuitenkaan ole AVI:n (aluehallintovirasto) tarkoittamia yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Mm. tavanomaiset urheiluharjoitukset ja ryhmäliikuntatunnit eivät lähtökohtaisesti siten kuulu aluehallintovirastojen määräysten piiriin, jolloin ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa. Someron kaupunki painottaa tällöinkin yleisten turvallisuusohjeiden (mm. hygienia ja riittävät etäisyydet) noudattamisen tärkeyttä.

Liikuntapaikoilla on edelleen aiemmin tiedotetut voimassa olevat linjaukset ja määräykset mm. yli 15-vuotiaiden maskin käytön, turvaetäisyyksien noudattamisen ja käsihygienian osalta.

Työryhmä suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimenpiteet. 

25.12.2020

PÄIVYSTYS ÄKILLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SEKÄ KORONANÄYTTEENOTTO JOULUN JA VUODENVAIHTEEN AIKAAN


Someron kaupungin terveyskeskus on avoinna
ma klo 8-18
ti - pe klo 8-17
la ja su sekä pyhäpäivinä suljettu

Aika tulee varata puhelimitse
Ajanvaraus p. 02 7792 511. 

Muina aikoina päivystys VAIN Forssan sairaalassa,
Urheilukentänkatu 9, Forssa.
Aika tulee varata puhelimitse
Ajanvaraus p. 03 4191 3000

Pyhäpäivinä ja viikonloppuna koronanäytteenotto on Forssan sairaalassa päivystysluonteista. Näytteenotto vain akuutisti päivystykseen oireiden vuoksi hakeutuvilta. 

Mikäli viikonloppuna tai pyhäpäivinä saat koronavirukseen sopivia oireita: 

 • Tee arvio omaolo –palvelussa tai käytä koronabottia. 
 • Jää omaehtoiseen karanteeniin 
 • Soita seuraavana arkipäivänä Someron terveyskeskuksen vastaanoton ajanvarausnumeroon (p. 02 7792 511.) jatkohoito-ohjeiden saamiseksi 

 • Positiivisesta testituloksesta ilmoitetaan aina puhelimitse asiakkaalle. Ajantasaiset tiedot testituloksesta saa myös Omakannasta. Testin valmistuminen ja tuloksen saaminen kestää n. 1 – 5 vrk.
  Myös altistuneisiin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä.

22.12.2020

Tiedote: Liikuntapaikkojen käyttö joulunaikaan ja vuodenvaihteessa. Rajoitukset 10.1.2021 saakka.


Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän sekä Someron kaupungin koronajohtoryhmän linjauksen mukaisesti liikuntapaikkoja koskee seuraavat toimenpiteet joulun ja vuodenvaihteen aikaan: 

Toimenpiteet ajalla 19.12.-27.12.

- Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä lasten ja aikuisten seuraharjoittelulta (pois lukien aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu, OKM)

Toimenpiteet ajalla 28.12.-10.1.

  - Kaikki sisäliikuntatilat (uimahalli, kuntosalit, jäähalli, liikuntahallit ja koulujen liikuntasalit) ovat suljettuina yleisöltä sekä yli 19-vuotiaiden (2001 syntyneet ja vanhemmat) seuraharjoittelulta (pois lukien aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu, OKM).
  - Alle 20-vuotiaiden (2002 ja myöhemmin syntyneet) seuratoimintaa voi jatkaa sisäliikuntatiloissa, jos turvavälit kyetään tosiasiallisesti pitämään kaikessa harjoittelussa, esimerkiksi kamppailulajien harrastaminen tai joukkuepelien pelaaminen lähikontaktein ei ole sallittua.

  Muut voimassa olevat rajoitukset

  - Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä urheilutapahtumia ja -kilpailuja ei tule järjestää. Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Rajoitus on voimassa 10.1. asti.
  - Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa. Ulkotiloissa järjestettävissä tapahtumissa tulee myös tosiasiallisesti noudattaa turvavälejä sekä noudattaa aluehallintoviraston yleisistä kokouksista ja yleisötilaisuuksista antamia määräyksiä.
  - Kunnallisilla liikuntapaikoilla on edelleen aiemmin tiedotetut voimassa olevat linjaukset ja määräykset mm. yli 15-vuotiaiden maskin käytön, turvaetäisyyksien noudattamisen ja käsihygienian osalta. Lisäksi yläkouluikäisille suositellaan maskin käyttöä.


19.12.2020

Vierailukielto vuodeosastolla 19.12.2020 alkaen


Someron kaupungin vuodeosastolla on vierailukielto 19.12.2020 lähtien koronatilanteesta johtuen. Vuodeosasto noudattaa TYKS:n ohjeistusta vierailukiellosta, ja vierailukielto on voimassa toistaiseksi. Vierailukiellolla pyritään suojelemaan riskiryhmiin kuuluvia sekä varmistamaan vuodeosaston kantokyky. 

Omaisvierailut sallitaan edelleen saattohoitopotilailla ja potilailla, joiden vointi huononee yllättäen. Edellä mainituissa tapauksissa noudatetaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin voimassa olevia ohjeita. 

Vierailuja rajoitetaan Tyksin sairaaloissa 17.12.2020 alkaen koronatilanteen vuoksi

16.12.2020

Tiedote: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkaa suosituksia 10. tammikuuta asti. Julkiset liikuntapaikat suljetaan 27.12.2020 saakka.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä jatkoi tänään 15.12. joulukuun alussa annettuja suosituksia koronavirusepidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Suosituksia jatketaan, koska tapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat edelleen korkeat. Viime viikolla (7.–13.12.) Varsinais-Suomessa todettiin kaikkiaan 456 koronatapausta, mikä on noin 50 prosenttia enemmän kuin edellisviikolla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä täsmensi 15.12. seuraavia suosituksia: 

 • 1.12.2020 annettujen suositusten voimassaoloa jatketaan pääosin 10.1.2021 saakka
 • Kaikki julkiset sisätilojen harrastus- ja liikuntapaikat, kuten uimahallit ja kuntosalit, suositellaan kokonaan suljettavaksi 27.12. saakka. Koordinaatioryhmä arvioi tämän osalta tilannetta uudelleen vielä ennen vuodenvaihdetta.

  Suositus koskee myös yksityisiä liikuntapaikkoja. (Lisätty 16.12.2020)

 • Yläkoulujen sekä soveltuvin osin alakoulujen vuosiluokkien 4–6 suositellaan siirtyvän etäopetukseen.
 • Tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee edelleen välttää.

Lisäksi painotetaan, että joulua, vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia pitäisi viettää vain oman ydinperheen kesken.

Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä asuvien ikääntyneiden ja riskiryhmien luona tulisi vierailla korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan. Maskit tulee näissä tilanteissa ehdottomasti olla käytössä sekä muistaa perusohjeet hyvästä käsihygienista. Suositus perustuu THL:n ohjeeseen

Myös muut allaolevat suositukset ovat edelleen voimassa.

Vaikutukset Someron kaupungin palveluihin 

Julkiset liikuntapaikat suljetaan ajalle 16.12.-27.12.2020. 

Someron kaupunki tiedottaa keskiviikkona 16.12.2020 koulujen etäopetuksen jatkosta. 

Muutokset Someron kaupungin palveluissa löytyy täältä.  


11.12.2020

AVI kiristää Varsinais-Suomen kokoontumisrajoituksia ulkotiloissa 11.12. alkaen


Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 10.12.2020 päättänyt kiristää Varsinais-Suomen alueen kokoontumisrajoituksia.

Tästä päivästä (11.12.) lähtien ulkona järjestettävissä kokoontumisissa saa olla vain 10 osallistujaa eli sama määrä kuin sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Määräys kumoaa aikaisemman Varsinais-Suomea koskeneen kokoontumisrajoituksen, jonka mukaan ulkotiloissa järjestettävien tapahtumien sallittu osallistujamäärä oli 20 henkilöä. Uusin määräys on voimassa ajalla 11.12.2020–10.1.2021.

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TIEDOTE 10.12.2020


09.12.2020

Tiedote: Somerolla todettu 6 uutta koronatartuntaa. Vuodeosastolle vierailukielto.


Somerolla on todettu 6 uutta koronatartuntaa ja useita altistuneita. Altistuneita kartoitetaan parhaillaan. 

Terveyskeskuksen toimintaan liittyvästä altistuksesta johtuen vuodeosastolle asetetaan vierailukielto ajalle 10.12.-16.12.2020.  Vierailukielto on varotoimi riskiryhmiin sekä henkilökuntaan kuuluville. Vierailuihin liittyvissä kysymyksissä pyydetään olemaan yhteydessä vuodeosaston henkilökuntaan.

8.12.2020

Tiedote: Varsinais-Suomi siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen


Varsinais-Suomi siirtyy koronapandemian leviämisvaiheeseen. Alueellinen koronakoordinaatioryhmä totesi tänään 8. joulukuuta, että tilanne on vaikeutunut edelleen, sillä tartuntamäärät ovat kasvaneet ja tapausmäärien kasvunopeus kiihtynyt selvästi.

Varsinais-Suomessa todetaan tällä hetkellä päivittäin noin 50 uutta koronatapausta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista ja kokonaismäärä ovat edelleen nousussa. Valitettavasti tartunnan lähde jää tuntemattomaksi yhä useammin. Tartuntoja tulee nyt myös yhä useammista erilaisista lähteistä. Tartunnanlähde on viime viikolla saatu kuitenkin jäljitettyä 63 prosentissa tapauksista. Koronavirustaudin ilmaantuvuus on edelleen noussut, ja on nyt 103 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden (6.12.2020).

Tällä hetkellä merkittävä osa tartunnoista tulee lähipiiristä. Suositukset epidemian hillitsemiseksi liittyvät kontaktien ja liikkumisen vähentämiseen. Käytettävissä olevilla rajoituksilla on hyvin vaikea hidastaa epidemian leviämistä kotona ja omassa lähipiirissä. On kaikkien meidän omista arkipäiväisistä valinnoistamme kiinni, miten hyvin saamme minimoitua mahdolliset tartuntatilanteet. 

ALUEELLISEN KORONAPANDEMIARYHMÄN TIEDOTE 8.12.2020 KLO 13.00


06.12.2020

Tiedote: Kiiruun koulu etäopetukseen ajalle 7.12.-11.12.2020


Someron Kiiruun koulussa on todettu koronatartunta. Koronavirukselle altistuneiden joukossa on oppilaita ja henkilökuntaan kuuluvia.

Terveydenhuoltoviranomaiset ovat ottaneet henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut. Altistuneet ovat saaneet viranomaisohjeet karanteenista.  

Koko Kiiruun koulu on siirretty etäopetukseen ajalle 7.12.-11.12.2020. Etäopetuksen jatkon tarvetta arvioidaan viikon aikana. Huoltajia on tiedotettu asiasta Wilma-viestillä. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Kiiruun koulun tilannetta.  Kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

6.12.2020

Tiedote: Kiiruun koulussa koronatartunta


Someron Kiiruun koulussa on todettu koronatartunta. Tartunnan saaneen kontakteja kartoitetaan parhaillaan ja jäljitystyötä tehdään. Terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. 

Henkilöiden yksityisyyden suojelemiseksi kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset eivät anna tapauksen osalta tarkempaa tietoa.

Someron kaupunki ja terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Kiiruun koulun tilannetta, ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.

02.12.2020

Tiedote: Liikuntapaikkojen aukiolo ajalla 3.12.2020-23.12.2020


Someron kaupungin koronajohtoryhmä on tehnyt seuraavat rajoitukset liikuntapaikkojen aukioloa koskien ajalle 3.12.-23.12.2020:

 • Monitoimihallin kuntosali suljetaan
 • Uimahalli suljetaan poislukien uimaseurojen alle 20 –vuotiaiden uintivuorot ja alle 20-vuotiaiden uimaopetus   
 • Liikuntasalit (Monitoimihalli ja koulujen liikuntasalit) suljetaan aikuisten harrastusryhmien osalta. Poikkeuksena aikuisten ammattimainen kilpa- ja huippu-urheilu (OKM). 
  • Alle 20 –vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu
  • Lasten ja nuorten harrastustoimintaa järjestävät seurat ovat vastuussa turvavälien ja hygieniaohjeiden noudattamisesta (Pelaamista ei suositella. Pelinomaisten harjoitusten sijaan järjestetään esimerkiksi yksilökohtaista turvavälit huomioivaa tekniikka- tai fysiikkaharjoittelua)
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoimina omaehtoista liikkumista varten.

Someron kaupunki suosittaa, että yksityiset toimijat ottavat käyttöönsä vastaavat toimet. 

Lisäksi tulee huomioida Lounais-Suomen aluehallintoviraston 2.12.2020 päätös kymmenen (10) hengen kokoontumisrajoituksista. Määräys on voimassa ajalla 3.12.-23.12.2020. 

1.12.2020

Tiedote: Someron kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin


Varsinais-Suomen alueellinen koordinaatioryhmä antoi 1.12.2020 uudet suositukset maakunnan nopeasti heikentyvän koronaepidemiatilanteen vuoksi. Suositukset ovat voimassa 3.-23. joulukuuta 2020 koko maakunnan alueella. Koronaviruspandemia on Varsinais-Suomessa leviämisvaiheen uhassa.

Koronaviruspandemian tilanne on Varsinais-Suomessa viime päivinä kehittynyt nopeasti huonommaksi. Maanantaina 30.11. todettiin 49 uutta koronavirustapausta, mikä on huomattavasti enemmän kuin marraskuun aiempina päivinä.  Uusissa suosituksissa vähennetään kontakteja ja liikkuvuutta eri tavoin. Koordinaatioryhmä on pohtinut suosituksia suhteessa tilanteen välttämättömyyteen sekä vaikuttavuuteen.  

Lue koko suositus:

VARSINAIS-SUOMEN KORONAKOORDINAATIORYHMÄLTÄ UUDET SUOSITUKSET: TAVOITTEENA EHKÄISTÄ LEVIÄMISVAIHE

Someron kaupunki toivoo asukkailtaan ja asiakkailtaan kaikkien Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän antamien suositusten noudattamista. 

Annettujen suositusten pohjalta on Someron kaupunki päättänyt kaupunkikohtaista toimenpiteistä, jotka ovat pääsääntöisesti voimassa
3.12.-23.12.2020:

KIRJASTO
Lainaustoiminta jatkuu turvavälit huomioiden.
Lehtienlukusali sekä muut lukutilat on pois käytöstä ajalla 3.12.-23.12.2020.

NUORISOTILAT
Erityisesti yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille nuorille suositellaan kasvomaskin käyttöä nuorisotiloissa.

SOMERO-OPISTO
Siirtyy tauolle tai etäopetukseen ajalle 7.12.-23.12.2020

LUKIO
Siirtyy etäopetukseen 4.12.2020 alkaen.

AVOIN PÄIVÄKOTI
Suljettu ajalla 7.12.2020-23.12.2020

KIIRUUNKOULU / YLÄKOULU
Yläkoulussa otetaan kasvomaskit käyttöön mukaanlukien koulumatkat ajalle 3.12.-23.12.2020.

LIIKUNTAPAIKAT
Someron kaupunki tiedottaa liikuntapaikkojen käyttöön liittyvistä suosituksista keskiviikkona 2.12.2020.

Someron kaupunki toivoo, että kuntalaiset noudattavat nyt sekä aikaisemmin annettuja suosituksia käsi- ja yskimishygieniaan, turvaväleihin, suojainten käyttöön sekä kokoontumisiin liittyen koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon toimintakyvyn varmistamiseksi.


26.11.2020

Tiedote: Varsinais-Suomesta vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle.


Tiedote: Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä on antanut 26.11.2020 uusia suosituksia: Varsinais-Suomesta vältettävä tarpeetonta matkustamista Uudellemaalle. Maakuntarajat ylittävät urheilutapahtumat tauolle.

Riski koronapandemiatilanteen kiihtymisestä on arvioitu Varsinais-Suomen alueella suureksi siitä huolimatta, että koronavirustaudin ilmaantuvuus on alueella laskenut. Pääkaupunkiseutu on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen 19.11.2020, vaikka kaikki vaiheen kriteerit eivät alueella täyty. Uusia suosituksia ja rajoituksia pääkaupunkiseudulle on linjattu epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Etupainotteisilla linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen uhkaan.

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmän on antanut 26.11.2020 kaksi uutta suositusta:

Varsinais-Suomen maakuntarajoja ylittäviä liikunta- ja urheilutapahtumia sekä -kilpailuja ei tule järjestää.

 • Suositus koskee kaikenikäisten yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa.
 • Suositus ei kuitenkaan koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.
 • Suositus tulee voimaan lauantaina 28.11. ja on voimassa toistaiseksi.

Koronapandemiaryhmä suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista Varsinais-Suomesta Uudellemaalle.

Suositukset perusturvat Uudenmaan nopeasti heikkenevään koronatilanteeseen. Suosituksella halutaan estää se, että toistaiseksi paremmassa koronaepidemian vaiheessa olevan Varsinais-Suomen tilanne ei pahenisi.

Edelleen halutaan muistuttaa turvaväleistä, maskin käytöstä sekä suosituksesta hakeutua hyvin herkästi koronatestiin. Mikäli voimassa olevia suosituksia ei nyt oteta vakavasti, voidaan joutua tiukempiin rajoituksiin. 

Koronapandemiaryhmä suosittelee lisäksi, että kaikki työnantajat harkitsevat uudelleen huolellisesti mahdollisuudet siirtyä vielä nykyistä laajemmin etätyöskentelyyn (valtioneuvoston etätyösuositus). 

Koronapandemiaryhmä arvioi tilanteen uudelleen viimeistään ensi viikon tiistaina 1. joulukuuta.

VSSHP:n Koronapandemiaryhmän suositus 26.11.2020

Huomioitava on edelleen Lounais-Suomen aluehallintoviraston 19.11.2020 antama tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Varsinais-Suomen alueelle:

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Varsinais-Suomen kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä LSAVI/10862/2020 voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 26.11.–25.12.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antama ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 

20.11.2020

Tiedote: Koronaviruksen tapausmäärät tasaantuneet Varsinais-Suomen alueella. Kokoontumisrajoitussuositus edelleen alle 20 henkilöä.


Koronaviruksen tapausmäärät ovat Varsinais-Suomessa tasaantuneet, mutta helpotuksesta ei voi huokaista. Lähipiiristä saatujen tartuntojen määrä on kasvanut. Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä korostaa voimassa olevaa suositusta siitä, että yli 20 henkilön tapaamisia ei tule järjestää. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut tartuntatautilain 58 §:n mukaista suositusta 19.11.2020 antamallaan päätöksellä.

Talven juhlakauden lähestyessä on pandemiaryhmän mukaan tärkeää muistaa, että tällaisena aikana ei pidä järjestää pikkujouluja tai muita tapaamisia sisätiloissa. Tämä koskee myös sisätiloissa järjestettäviä sukujuhlia ja muita tilaisuuksia, joihin kokoontuu eri sukupolvia. Tämä johtuu siitä, että lähipiiristä saatujen tartuntojen määrä on kasvanut.

Viime viikolla Varsinais-Suomessa todettiin yhteensä 141 uutta koronavirustartuntaa, joista 46 viikonlopun aikana. Näistä runsas puolet (56 prosenttia) liittyi perheen ja lähipiirin tartuntoihin.

Koronapandemiaryhmä muistuttaa, että pienistäkin oireista tulisi edelleen ehdottomasti jäädä kotiin ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Varsinais-Suomessa alkoi tänään erityisesti nuorille suunnattu kampanja koronan ehkäisemiseksi. TestAndChill-kampanja Varsinais-Suomen nuorille koronan hillitsemiseksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut 19.11.2020 tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen Varsinais-Suomen kuntien alueelle

Varsinais-Suomessa yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia tartuntatautitilanteen pahenemisen ennaltaehkäisemiseksi. Aiemmin annettu kokoontumisrajoitus jatkuu ajalla 26.11.-25.12.2020.

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19.11.2020 päättänyt, että Varsinais-Suomessa yli 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi jatkossakin järjestää sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumajärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.  

Tapahtuman turvallisuus varmistetaan noudattamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 4.11.2020 päivittämää ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeessa edellytetään muun muassa, että:  

 • osallistujien tai seurueiden välille on turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälin ylläpitämiseen. 
 • tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. 
 • järjestäjän pitää ohjeistaa osallistujia hyvästä käsihygieniasta sekä tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Yllä kuvattu kokoontumisrajoitus koskee seuraavia kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Koski Tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 

Epidemiatilanteen hillitsemiseksi on tärkeää, että jokainen tapahtumanjärjestäjä ja yksittäinen ihminen toimii vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. 

Jos tartuntatautitilanne pahenee Varsinais-Suomessa äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista kokoontumisrajoituksista, jotka ovat aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia tiukempia. Kunta voi päätöksellään myös sulkea toimitilojaan ja antaa suosituksia yksityistilaisuuksista ja kasvomaskien käyttämisestä. Myös sairaanhoitopiiri (vsshp.fi) voi antaa alueelleen suosituksia. Jos tiukemmat kokoontumisrajoitukset ovat tarpeen usean kunnan tai koko maakunnan alueella, niistä päättää aluehallintovirasto. 

Lounais-Suomen aluehallintoviraston 19.11.2020 tekemä päätös koskien Varsinais-Suomen maakuntaa perustuu tartuntatautilain 58. pykälään. Päätös tulee voimaan 26.11.2020. Tartuntatautilain mukaisesti päätös voi olla voimassa enintään kuukauden ajan. 

TARTUNTATAUTILAIN 58 §:N MUKAINEN PÄÄTÖS VARSINAIS-SUOMEN KUNTIEN ALUEELLE

12.11.2020

Tiedote: Koronapandemia leviää Varsinais-Suomessa huolestuttavaa vauhtia


Koronapandemia kiihtyy Varsinais-Suomessa nopeasti. Virus leviää tällä hetkellä eniten omasta perhe- ja lähipiiristä. Lisäksi erityisesti Turun kouluissa sekä toisen asteen oppilaitoksissa on runsaasti tartuntoja ja altistumisia. Koronapandemiaryhmä muistuttaa, että pienistäkin oireista tulisi ehdottomasti jäädä kotiin ja tarvittaessa hakeutua koronatestiin.

Varsinais-Suomi on edelleen koronapandemian kiihtymisvaiheessa, mutta lähestyy leviämisvaihetta. Alueellinen koronapandemiaryhmä arvioi vaiheen kolmiportaisella asteikolla viikoittain.

Todetuista koronatapauksista pystytään maakunnan alueella selvittämään yli 70 prosenttia. Koronatilanne on eri kunnissa hyvin erilainen. Suurimmissa kaupungeissa tapauksia on selvästi enemmän kuin pienissä kunnissa. Somerolla ei ole tiedossa uusia tartuntautitapauksia 20.10.2020 jälkeen. 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN TIEDOTE 10.11.2020 

14.10.2020

Maakunnallisen koronaryhmän suositus yksityistilaisuuksiin liittyen voimaan 19.10.

Tiistaina 13.10. kokoontunut Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä suosittaa, ettei sisätiloissa tule järjestää yli 20 henkilön suuruisia yksityistilaisuuksia. Syynä on se, että koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa. Koronavirustartunnat tulevat nyt omasta perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista. Suositus tulee voimaan maanantaina 19. lokakuuta. Ohjausryhmän toivomus on, että suositusta noudatetaan heti.

Maakunnallisen koronaryhmän tiedote 13.10.

13.10.2020

Koronatilanteessa ei muutoksia viikonlopun jälkeen

Somerolla on useita altistuneita ja 5 todettua koronatartuntaa. Uusia tartuntoja ei ole tullut tietoon. 

9.10.2020

Koronatilanne Somerolla

Uusien COVID-19-tapausten määrä Suomessa on lisääntynyt viikoittain merkittävästi viimeksi kuluneen kuukauden ajan. Tautitapausten ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa ja positiivisten näytteiden osuus testatuista on jatkanut kasvuaan. Yli puolessa uusista tautitapauksista tartunnanlähde jää epäselväksi.

Alueet ovat sairaanhoitopiirien johdolla antaneet 7.10.2020 oman kokonaisarvionsa epidemiatilanteesta viikolla 40.  Arvioiden mukaan tilanne on heikentynyt viidellä alueella. Omien arvioidensa mukaan Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueet ovat epidemian kiihtymisvaiheessa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut olevansa leviämisvaiheessa. 

Somerolla on useita altistuneita ja 5 todettua koronatartuntaa.


7.10.2020

Someron kaupungin toimenpiteet liittyen Varsinais-Suomen koronasuosituksiin

Koronapandemian kiihtymisvaiheeseen liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut eilen (6.10.) kasvomaskeja sekä etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle.

Alueellisen työryhmän linjauksen mukaan kasvomaskien käyttöä suositellaan julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ja toisen asteen oppilaitoksissa aina, kun 1 – 2 metrin turvaväliä ei ole mahdollista pitää.

Huomisesta (8.10.2020) alkaen Someron kaupungin henkilöstö käyttää kasvomaskeja tai suojavisiirejä sekä asiakaspalvelutilanteissa että muissa työtilanteissa, joissa suositeltua turvaväliä ei voi pitää. Varsinais-Suomeen annettu suositus koskee kaikkia Someron kaupungin palvelupisteitä.

Edellä mainitun linjauksen mukaisesti kuntalaisille suositellaan kasvomaskin tai suojavisiirin käyttöä. Samalla kaupunki muistuttaa, että kaupungissa on edelleen käynnissä kasvomaskien jako vähävaraisille kuntalaisille työpaja Ecotekolan Jukolan yksikössä. Maskipyynnöt Ecotekolasta p. 044-7791 672 ja nouto os. Jukolantie 3 (myymälä). 

Lukiossa henkilöstö niin ikään siirtyy suojainten käyttöön huomisesta lähtien ja opiskelijoita suositellaan käyttämään kasvomaskia tai visiiriä lukiotiloissa. Opiskelijat hankkivat suojaimet itse tai hakevat niitä vähävaraisille kuntalaisille tarkoitetuista maskien jakelupisteistä.

Someron kaupunki siirtyy sisäisessä työskentelyssä entistä laajemmin etätyöskentelyyn ja etäkokouksiin. Someron kaupungin toimipisteissä asioivien tulee varata asiointiajat puhelimitse.

Someron kaupunki toivoo, että kuntalaiset noudattavat nyt sekä aikaisemmin annettuja valtakunnallisia suosituksia käsi- ja yskimishygieniaan, turvaväleihin sekä kokoontumisiin liittyen koronaepidemian leviämisen ehkäisemiseksi, riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuollon toimintakyvyn varmistamiseksi.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta.

6.10.2020

Varsinais-Suomen alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi koko maakunnan siirtyneen koronapandemian kiihtymisvaiheeseen

Koronapandemian kiihtymisvaiheeseen liittyen on maakunnan alueellinen työryhmä antanut kasvomaskeja sekä etätyötä ja etäkokouksia koskevat suositukset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle.

Suositukset tulevat voimaan torstaina 8. lokakuuta. Siirtymäajalla halutaan varmistaa, että alueellisille toimijoille jää aikaa valmistella suosituksen edellyttämiä toimenpiteitä.

Someron kaupunki tiedottaa huomenna (7.10.) keskiviikkona tarkemmin juuri annettuihin suosituksiin liittyvistä toimenpiteistä.

Varsinais-Suomen alueellisen koronaa ehkäisevän työryhmän tiedote 6.10.2020

5.10.2020

Perusturvan tiedote: Koronatilanne kiihtymisvaiheen kynnyksellä

Someron koronatilanne on ollut maltillinen alkusyksyn ajan. Tällä hetkellä tilanne näyttää etenevän valtakunnallisesti, mutta myös maakunnallisesti kohti kiihtymisvaihetta.

Somerolla on todettu viimeisten viikkojen aikana altistuneita ja lisäksi Somerolla on nyt havaittu myös koronavirusta. Somerolla on edelleen alle 5 sairastunutta. Kokonaistilanne huomioiden on syytä erityiseen huolellisuuteen ja turhien kontaktien välttämiseen. Huomiota tulee edelleen kiinnittää turvaväleihin sekä käsihygieniaan. Koronatilannetta seurataan tiiviisti ja lisäsuosituksia sekä ohjeistuksia annetaan paikallisen tilannekuvan edellyttämällä tavalla.

Tautitilanne tulee ottaa edelleen vakavasti ja omalla huolellisella toiminnalla suojella etenkin riskiryhmiin kuuluvia.

1.10.2020

Perusturvan tiedote: Muistutus vierailukäytännöistä terveyskeskuksen osastolla

1. SOVI VIERAILUSTASI ENNEN OSASTOLLE SAAPUMISTA PUHELIMITSE
p. 040-1268 580
2. PESE KÄTESI SAIPPUALLA
3. ASETA KASVOMASKI KASVOILLESI
4. DESINFIOI KÄTESI
5. PYSY VIERAILUSI AIKANA OMAISESI KANSSA POTILASHUONEESSA


24.9.2020

THL:n suositus kasvomaskien käytöstä

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa, puhuu tai laulaa. Osa COVID-19-tartunnan saaneista henkilöistä ei saa lainkaan oireita tai oireet ovat hyvin vähäisiä, ja tästä syystä henkilö ei ole tietoinen tartunnastaan. Virus voi tarttua jo muutama päivä ennen oireiden alkua. Tutkimuksissa on kuvattu tilanteita, joissa oireeton henkilö on tartuttanut muita ahtaissa sisätiloissa.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Kasvomaskeja on monenlaisia: erilaiset itse valmistetut tai kaupoista hankittavat kankaasta tai muista materiaaleista valmistetut maskit. Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. 

THL:n kasvomaskisuositus on voimassa toisten ihmisten suojaamiseksi niiden sairaanhoitopiirien alueella, joissa on esiintynyt koronatartuntoja kahden viime viikon aikana.

Jos sairaanhoitopiirit ja alueen yhteistyöryhmät päätyvät siihen, että alue on kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, ne voivat ottaa käyttöön THL:n suosituksen kiihtymis- tai leviämisvaiheen ohjeet.

Perustaso

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Kasvomaskia voi käyttää alueellisen viranomaisen suosituksen mukaan myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. 

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Kiihtymisvaihe

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
 • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
 • Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
 • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Esimerkkejä julkisista sisätiloista ja yleisötilaisuuksista, joissa maskin käyttöä suositellaan.

 • Kaupat ja ostoskeskukset
 • Rahapeli- ja vedonlyöntipalveluihin käytettävät tilat
 • Postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat
 • Liikuntaan tai urheiluun sekä niiden seuraamiseen käytettävät tilat (vähintään yleiset tilat ja pukeutumistilat)
 • Uimahallit, maauimalat kylpylät ja saunat (yleiset tilat ja pukeutumistilat)
 • Kirkot ja muut uskonnollisten yhteisöjen tilat
 • Konserttisalit ja muut elävän musiikin esittämiseen käytettävät tilat
 • Teatterit ja muut esittävien taiteiden esittämiseen käytettävät tilat
 • Elokuvateatterit ja muut elokuvien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten teosten esittämiseen käytettävät tilat
 • Museot ja galleriat
 • Huvi- ja teemapuistot sekä nähtävyydet jos sisätiloja
 • Festivaalit ja markkinat jos sisätiloja
 • Kongressi- ja messukeskukset sekä kongressien, messujen ja muiden vastaavien tapahtumien järjestämiseen käytettävät tilat

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Leviämisvaihe

Käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa ja seuraaville henkilöille:

 • Aina joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä esimerkiksi taksissa.
 • Aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa mukaan lukien koulut ja oppilaitokset yläkoulusta alkaen.

Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

THL: SUOSITUS KASVOMASKIEN KÄYTÖSTÄ.

17.9.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP on tiukentanut osastojen vierailuohjeistuksia koronavirukseen liittyen seuraavasti:


11.9.2020

Perusturvan tiedote: Muistutus vierailukäytännöistä

Someron kaupungin perusturvatoimi haluaa edelleen kiinnittää huomiota siihen, että annettuja ohjeistuksia ja suojautumista noudatetaan riskiryhmien suojelemiseksi sekä Someron kaupungin palveluiden toimivuuden turvaamiseksi.

Tautitilanteen kestettyä jo pitkään ja ollessa tällä hetkellä maltillinen, on havaittu väsymystä, huolettomuutta ja ohjeistusten lieventynyttä noudattamista. Pyydämme edelleen ystävällisesti huomioimaan annetut suojautumisohjeet etenkin asumispalveluyksiköissä vieraillessanne sekä kiinnittämään edelleen huomiota riskiryhmien suojelemiseksi sovittuihin vierailukäytäntöihin. Syysflunssakauden alkaessa pyydetään kiinnittämään huomiota myös siihen, että flunssaoireisena tulee välttää kaikkia ihmiskontakteja.

Lisätietoja ja ohjeita saa asumispalveluyksiköistä.


1.9.2020

Tiedote: Koronavilkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi!

Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus on julkaistu. Voit ladata Koronavilkun maksutta puhelimeesi yleisimmistä sovelluskaupoista. 

Koronavilkun avulla ihmiset voivat itse osallistua viruksen leviämisen estämiseen sekä suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

Koronavilkun käyttö on ilmaista ja vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi käyttää sitä. Toivomme, että mahdollisimman moni lataa sovelluksen puhelimeensa.

Lue lisää: Koronavilkku.fi 


26.8.2020

Tiedote: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt sivun Lapset ja koronavirus 

Sivustolta löytyy lisätietoa miten lasta voi suojata koronavirusinfektiolta, miten voi vähentää tartuntariskia ja miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon. 

Lue lisää: Lapset ja koronavirus

14.8.2020 

Tiedote maskien käytöstä ja jakelusta vähävaraisille

Someron kaupunki on aloittanut valtioneuvoston suosituksen mukaisen kasvomaskien jakelun koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Suosituksen mukaan kasvomaskeja jaetaan veloituksetta vähävaraisille ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville 4 kangasmaskia/maskin saaja.

Maskipyynnöt Ecotekolasta p. 044-7791 672. Nouto Ecotekolasta os. Jukolantie 3 (myymälä). 

Ohjeistusten mukaisesti Someron kaupunki suosittelee yli 15-vuotiaille oppilaille ja opiskelijoille maskin käyttämistä koulukuljetuksissa. Huoltajat vastaavat itse maskien hankinnasta. Mikäli perheellä ei ole taloudellisia edellytyksiä hankkia maskia, on niitä saatavissa Kiiruun koulukeskuksen kouluterveydenhoitaja Tanja Starkilta (tanja.stark@somero.fi) 044-7791 254. Kouluterveydenhoitaja opastaa oppilaita ja opiskelijoita maskin käyttämisessä. Ammattioppilaitoksissa opiskelevien osalta maskit on saatavilla tarvittaessa Ecotekolasta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksesta kasvomaskien käyttöön voit lukea lisää TÄSTÄ

Maskin käyttö vaatii huolellisuutta

Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta viruksella mahdollisesti tahraantunut maski ei aiheuta tartuntariskiä. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä.

Muistilista maskin käyttöön

Kasvomaskin käyttöohjeita (opastus video)

Kysymyksiä ja vastauksia maskisuosituksesta